USLUGE

Usluge hotelskog menadžmenta i konzaltinga

 

Naš ključni fokus su hoteli i resorti, kao i njihova ukupna potencijalna vrijednost. Surađujemo s vašim timom na zaštiti vaših interesa, pomažući u optimizaciji profitabilnosti što ju generira vaša imovina.

Strateški određujemo najbolji put i najbolji mogući povrat vašeg uloženog kapitala.

Djelokrug naših menadžment i konzalting usluga namijenjen je sljedećim dionicima:
• Vlasnicima imovine
• Investitorima i greenfield investitorima
• Bankarima
• Upraviteljima imovine
• Upraviteljima fondova

UPRAVLJANJE HOTELSKOM IMOVINOM I ZASTUPANJE VLASNIKA


Očuvanje interesa vlasnika nalazi se u samom središtu našeg poslovanja, bilo da je riječ o uvećanju vrijednosti hotelske imovine ili pripremi hotelskog biznisa za prodaju.

Naš arsenal poslovnih alata uključuje aktivnu superviziju te izvještavanje koje zadovoljava najviše standarde struke. U bliskoj suradnji s vašim timom, CHROME isporučuje praktične sugestije i utemeljene preporuke za visoko efikasna poboljšanja koja garantiraju željene poslovne rezultate.

Stara hotelijerska uzrečica kaže da je hotel dobar koliko i njegov direktor. Vremena su se promijenila, pa danas sa sigurnošću možemo ustvrditi kako kvaliteta hotela ovisi o uhodanosti tima, dobrom menadžmentu te usklađivanju cijelog opsega hotelskih operacija. Osim talenta, ovo traži i snažan, visoko efikasan timski rad i superviziju svih razina.

U svakom trenutku, naš je cilj uvećati profite od hotelske imovine, kao i njenu vrijednost, istovremeno štiteći i poštujući ciljeve vlasnika.

 

U hotelijerskoj je industriji dobro poznato da vlasnici hotela i operateri imaju različite ciljeve. Operater je najčešće usredotočen na zaštitu svog branda i rast svog utjecaja. Vlasnici su zainteresirani za maksimizaciju svojeg profita ili pak vrijednost hotela ili resorta. Nerijetko je slučaj da u ovom odnosu operateri odnose prevagu. Upravo tu CHROME, kao tvrtka za menadžment hotela i resorta, igra još jednu ključnu ulogu – postavljanjem solidne osnove za obostrano zadovoljavajući odnos.

U cilju ostvarivanja svega navedenog, CHROME inzistira na najvišim standardima komunikacije, vrhunskom poslovnom svjetonazoru, prvoklasnom menadžmentu i minimizaciji poslovnih rizika.

KONTAKTIRAJTE NAS

Željno očekujemo saznati više o vašem projektu. Spremno ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u najkraćem mogućem roku. 

CHROME Management d.o.o.